DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, RZETELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI - WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ (DP-01, WYDANIE 22 Z DNIA 01.02.2024 r.)

Najwyższe Kierownictwo Jednostki Certyfikującej deklaruje bezstronność, poufność, niezależność i rzetelność prowadzonej działalności. Swoją deklarację prowadzenia w ten sposób działalności certyfikacyjnej dokona poprzez:

-  podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,

-  brak wpływu innych interesów oraz innych stron na decyzje Jednostki Certyfikującej,

-  przejęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,

-  bezstronność działania całego personelu (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) lub Komitetów Jednostki Certyfikującej, w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,

-  bezstronność działania osób zaangażowanych w prace Komitetów, ekspertów powołanych przez Jednostkę Certyfikującą,

-  brak powiązań personalnych i finansowych z Klientami,

- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem, dystrybucją lub utrzymywaniem certyfikowanych wyrobów,

-  nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, operowaniem lub utrzymywaniem certyfikowanych procesów,

-  nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanych usług,

- nie prowadzenie audytów wewnętrznych dla swoich Klientów,

- nie prowadzenie usług stronniczych, konsultacyjnych dla swoich Klientów,

- zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,

-  nie angażowanie personelu współpracującego z Klientem do udziału w procesie kontroli lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,

-  zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy ono stanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to nastąpi odstąpienie od przeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,

-  nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel Jednostki Certyfikującej,

-  nie podzlecanie audytów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,

-  nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,

-  nie deklarowanie ani nie sugerowanie, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej,

- nie stosowanie żadnych form dyskryminacji.

 

Niezależność powiązań właścicielskich

Zarząd Jednostki Certyfikującej deklaruje prowadzenie działalności w warunkach pełnej niezależności merytorycznej i finansowej od Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), będącej właścicielem i jedynym udziałowcem Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość  Sp. z o.o. Niezależność ta oznacza, że działalność Jednostki Certyfikującej w zakresie stosowanych procedur i programów certyfikujących realizowana będzie w warunkach pełnej niezależności od powiązań właścicielskich. Niezależność ta powoduje, że wszelkie czynności związane z certyfikacją i podejmowane w ich ramach decyzje realizowane będą bez jakiejkolwiek ingerencji i zaangażowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, jej Zarządu i członków. Działalność Jednostki Certyfikującej pod względem finansowym prowadzona będzie na podstawie wniesionego przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą kapitału zakładowego oraz z przychodów własnych Jednostki Certyfikującej. Ponadto Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza nie ma żadnych powiązań kapitałowych z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które będą obsługiwane przez Jednostkę Certyfikującą.

Zasady niezależności właścicielskiej zostały ustalone przez Zarząd KRD-IG i wprowadzone w życie na mocy Uchwały Nr 20/2017 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie działalności Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Bezstronność właścicielska dotyczy Najwyższego Kierownictwa, pracowników zatrudnionych w Jednostce Certyfikującej na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, ekspertów, osoby i podmioty współpracujące w ramach realizowanego procesu certyfikacji zgodności wyrobu.

Dla potrzeb ochrony pełnej niezależności Jednostki Certyfikującej od powiązań właścicielskich została opracowana Procedura zachowania bezstronności właścicielskiej (PO-04) wraz z załącznikiem (PO-04-Z01).

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij