DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, RZETELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI - WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ (DP-01, WYDANIE 19 Z DNIA 25.10.2022 r.)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, NIEZALEŻNOŚCI I RZETELNOŚCI
Najwyższe Kierownictwo Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. deklaruje bezstronność, poufność, niezależność i rzetelność prowadzonej działalności. Swoją deklarację prowadzenia w ten sposób działalności certyfikacyjnej dokona poprzez:
- podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,
- brak wpływu innych interesów oraz innych stron na decyzje Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.,
- przejęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,
- bezstronność działania całego personelu (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) lub komitetów Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,
- bezstronność działania osób zaangażowanych w prace Komitetów, ekspertów powołanych przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.,
- brak powiązań personalnych i finansowych z Klientami,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem, dystrybucją lub utrzymywaniem certyfikowanych wyrobów,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, operowaniem lub utrzymywaniem certyfikowanych procesów,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanych usług,
- nie prowadzenie audytów wewnętrznych dla swoich Klientów,
- nie prowadzenie usług stronniczych, konsultacyjnych dla swoich Klientów,
- zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,
- nie angażowanie personelu współpracującego z Klientem do udziału w procesie kontroli lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,
- zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy ono stanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to nastąpi odstąpienie od przeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,
- nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel Jednostki,
- nie podzlecanie audytów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,
- nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,
- nie deklarowanie ani nie sugerowanie, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej,
- nie stosowanie żadnych form dyskryminacji.

Niezależność powiązań właścicielskich

Zarząd Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. deklaruje prowadzenie działalności w warunkach pełnej niezależności merytorycznej i finansowej od Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), będącej właścicielem i jedynym udziałowcem Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość Sp. z o.o. Niezależność ta oznacza, że działalność Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. w zakresie stosowanych procedur i programów certyfikacyjnych realizowana będzie w warunkach pełnej niezależności od powiązań właścicielskich. Niezależność ta powoduje, że wszelkie czynności związane z certyfikacją i podejmowane w ich ramach decyzje realizowane będą bez jakiejkolwiek ingerencji i zaangażowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, jej Zarządu i członków. Działalność Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. pod względem finansowym prowadzona będzie na podstawie wniesionego przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą kapitału zakładowego oraz z przychodów własnych Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Ponadto Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza nie ma żadnych powiązań kapitałowych z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które będą obsługiwane przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Zasady niezależności właścicielskiej zostały ustalone przez Zarząd KRD-IG i wprowadzone w życie na mocy Uchwały Nr 20/2017 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie działalności Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Bezstronność właścicielska dotyczy Najwyższego Kierownictwa, pracowników zatrudnionych w Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, ekspertów, osoby i podmioty współpracujące w ramach realizowanego procesu certyfikacji zgodności wyrobu.

Dla potrzeb ochrony pełnej niezależności Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. od powiązań właścicielskich została opracowana Procedura zachowania bezstronności właścicielskiej (PO-04) wraz z załącznikiem (PO-04-Z01).

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij