DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, RZETELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI - WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ (DP-01, WYDANIE 11 Z DNIA 26.11.2021 r.)

Najwyższe Kierownictwo Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. deklaruje bezstronność, poufność, niezależność i rzetelność prowadzonej działalności. Swoją deklarację prowadzenia w ten sposób działalności certyfikacyjnej dokona poprzez:

 • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,
 • brak wpływu innych interesów oraz innych stron na decyzje Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.,
 • przyjęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,
 • bezstronność działania całego personelu (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) lub komitetów Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,
 • bezstronność działania osób zaangażowanych w prace Rad, Komitetów powołanych przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.,
 • brak powiązań personalnych i finansowych z Klientami,
 • nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem, dystrybucją lub utrzymywaniem certyfikowanych wyrobów,
 • nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, operowaniem lub utrzymywaniem certyfikowanych procesów,
 • nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanych usług,
 • nie prowadzenie audytów wewnętrznych dla swoich Klientów,
 • nie prowadzenie usług stronniczych, konsultacyjnych dla swoich Klientów,
 • zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,
 • nie angażowanie personelu współpracującego z Klientem do udziału w procesie kontroli lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy ono stanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to nastąpi odstąpienie od przeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,
 • nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel Jednostki,
 • nie podzlecanie audytów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,
 • nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,
 • nie deklarowanie ani nie sugerowanie, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej,
 • nie stosowanie żadnych form dyskryminacji.

Niezależność powiązań właścicielskich

Zarząd Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. deklaruje prowadzenie działalności w warunkach pełnej niezależności merytorycznej i finansowej od Krajowej Rady Drobiarstwa
– Izby Gospodarczej (KRD-IG), będącej właścicielem i jedynym udziałowcem Krajowego Centrum Badań
i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość Sp. z o.o. Niezależność ta oznacza, że działalność Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. w zakresie stosowanych procedur i programów certyfikacyjnych realizowana będzie w warunkach pełnej niezależności od powiązań właścicielskich. Niezależność ta powoduje, że wszelkie czynności związane z certyfikacją i podejmowane w ich ramach decyzje realizowane będą bez jakiejkolwiek ingerencji i zaangażowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, jej Zarządu i członków. Działalność Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. pod względem finansowym prowadzona będzie na podstawie wniesionego przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą kapitału zakładowego oraz z przychodów własnych Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Ponadto Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza nie ma żadnych powiązań kapitałowych z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które będą obsługiwane przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

Zasady niezależności właścicielskiej zostały ustalone przez Zarząd KRD-IG i wprowadzone w życie na mocy Uchwały Nr 20/2017 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie działalności Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. Bezstronność właścicielska dotyczy Najwyższego Kierownictwa, pracowników zatrudnionych w Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, ekspertów i jej Radę, osoby i podmioty współpracujące w ramach realizowanego procesu certyfikacji zgodności wyrobu.

Dla potrzeb ochrony pełnej niezależności Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. od powiązań właścicielskich została opracowana Procedura zachowania bezstronności właścicielskiej (PO-04) wraz z załącznikiem (PO-04-Z01).

 

 

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij