Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy przekazywać następujące wnioski, składane na formularzach udostępnionych przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy):

  • Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu,
  • Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej,
  • Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu,
  • Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji,
  • Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu,
  • Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów,
  • Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi.

Wnioski do pobrania: kliknij tutaj

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przekazuje niezwłocznie kopię wydanej decyzji jednostce certyfikującej, obejmującej kontrolą urzędową producenta ekologicznego zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a) tiret 1 ww. ustawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, tj. zezwoleń na tymczasowe stosowanie na swoim terytorium nieekologicznych składników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej (maksymalnie przez sześć miesięcy). Powyższe zezwolenie wydawane jest na wniosek podmiotu w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia dostępu do niektórych składników pochodzenia rolnego oraz w przypadku gdy takie składniki nie są dostępne w postaci ekologicznej w wystarczającej ilości. Niniejsze zezwolenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów w tym państwie członkowskim.

 

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij