Źródła wsparcia finansowego

Opis środków, dzięki którym jednostka certyfikująca uzyskuje wsparcie finansowe oraz ogólna informacja o opłatach, którymi są obciążani wnioskujący i Klienci
(wymóg pkt. 4.6b normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03)

Jednostka certyfikująca otrzymuje wsparcie finansowe w ramach posiadanego kapitału zakładowego oraz poprzez stosowane odpłatności za świadczone usługi związane z procesami certyfikacji.

Odpłatności od Klientów pobierane są od jednego wniosku i jednego wydanego certyfikatu zgodności za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem procesu certyfikacji. Odpłatności te są zróżnicowane w zależności od właściwości gospodarstwa lub przedsiębiorstwa i naliczane w okresach kwartalnych, zgodnie z obowiązującymi cennikami.

Cenniki te udostępniane są każdorazowo na życzenie Klienta oraz umieszczone na niniejszej stronie.

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, kontrolę gospodarstwa, pobór próbek oraz przeprowadzenie badań (jeżeli dotyczy) na pozostałości środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym (zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej), przegląd dokumentacji [w tym wyników kontroli i badań próbek (jeżeli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, wydanie certyfikatu (w przypadku pozytywnej decyzji), nadzór na wydanym certyfikatem].

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij