CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY
Nr AC 211
W zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Wydane przez
Polskie Centrum Akredytacji
Dla
Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji
„Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

Z dnia 14.01.2019 r.

Pobierz: Certyfikat Akredytacji

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY
Nr AC 211
W zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Wydane przez
Polskie Centrum Akredytacji
Dla
Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji
„Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

Z dnia 16.03.2020 r.

Pobierz: Certyfikat Akredytacji

 

ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY
Nr AC 211
-Certyfikacja produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych-

-Certyfikacja produktów spożywczych w programie QAFP-

-Certyfikacja integrowanej produkcji roślin-

Wydane przez
Polskie Centrum Akredytacji
Dla
Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji
„Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

Z dnia 15.05.2023 r.

Pobierz: Zakres akredytacji

 

DECYZJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
W sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności
w rolnictwie ekologicznym w zakresie "ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt"
Numer identyfikacyjny PL-EKO-13

Z dnia 13.09.2019 r.

Pobierz: Decyzja MRiRW

 

DECYZJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
W sprawie rozszerzenia oraz uaktualnienia zakresu upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym:

  • aktualizuję dotychczasowe upoważnienie Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji "Gwarantowana Jakość" sp. z o. o. z dnia 30.08.2019 r. zn. PL.re.7660.202019 do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym z: „ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt" na kategorie produktów: „nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin" i „zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego" w kategoriach działalności: produkcja rolna, przygotowanie, dystrybucja, przechowywanie, import i eksport, wprowadzanie do obrotu;
  • rozszerzam upoważnienie Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji "Gwarantowana Jakość" sp. z o. o. z dnia 30.08.2019 r. zn. PL.re.7660.20.2019 do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym o kategorie produktów „przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność", „pasza", „wino", „Inne produkty: Drożdże używane jako żywność lub pasza", w kategoriach działalności: produkcja rolna, przygotowanie, dystrybucja, przechowywanie, import i eksport, wprowadzanie do obrotu.

Z dnia 01.07.2022 r.

Pobierz: Decyzja MRiRW

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
W sprawie przekazania zadań, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w zakresie kontroli urzędowych i związane z innymi czynnościami urzędowymi

Z dnia 24.05.2023 r.

Pobierz: Decyzja

 

DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin
Decyzja Nr 20/2023

Z dnia 29.05.2023 r.

Pobierz: Upoważnienie

DECYZJA ADMINISTRATORA SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP
W sprawie udzielenia upoważnienia do certyfikacji w ramach Systemu Gwarantowanej Żywności QAFP

Z dnia 29.09.2022 r.

Pobierz: Upoważnienie

 

 

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij